De afgelopen jaren heeft wijkraad Leuken verschillende projecten uitgevoerd en activiteiten georganiseerd. Kijk onderstaand hoe actief onze wijk is.
Deze activiteiten zijn alleen mogelijk met de inzet van vrijwilligers en bijdragen van gemeente en sponsoren. Echt super! Dank daarvoor!