Voor en door bewoners van Leuken

De wijkraad is een actieve groep bewoners die zich inzet voor de verbetering en ontwikkeling van de wijk Leuken.

De leden van de wijkraad weten wat er leeft in de buurt. Op straat, tijdens bijeenkomsten of online. Ze zorgen ervoor dat iedereen die dat wil kan meedenken. Bijvoorbeeld over meer groen, veiligheid, speelplekken of fietspaden. De wijkraad verzamelt de ideeën en maakt plannen – samen met bewoners, wijkorganisaties en de gemeente. De wijkraad kijkt mee of deze plannen ook echt worden uitgevoerd en adviseert de gemeente over alles dat voor de wijk van belang is.

Vacatures wijkraad

De Wijkraad is op zoek naar versterking.
Wij hebben op dit moment een vacature voor:

  • bestuurslid met aandachtsgebied activiteiten
  • bestuurslid met aandachtsgebied buurtbeheer

Heb je interesse in een van deze functies?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie. info@wijkraad-leuken.nl

We kunnen altijd de hulp van vrijwilligers gebruiken en nodigen wijkbewoners uit om zich op te geven voor een specifieke activiteit. Dit hoeft niet veel tijd te kosten.

De belangrijkste doelstellingen van Wijkraad Leuken zijn:

  • het opkomen voor de algemene belangen van onze wijk en haar inwoners.
  • het vertegenwoordigen van de wijk in gesprekken met anderen: overheden, bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisaties en andere stichtingen in onze wijk.
  • zich inzetten op samenwerking met anderen voor concrete projecten en activiteiten.
  • aanjager zijn en uitvoerder van vernieuwende ideeën, plannen en projecten ten goede van de wijk.

Samenstelling Wijkraad Leuken

Thea Scholts
Voorzitter
Truus Janssen
Secretaris/Penningmeester
vacature
Buurtbeheer
Thea Scholts
Communicatie
Jan Leenders
Wijkontwikkeling / Sociale media
wijkontwikkeling@wijkraad-leuken.nl
Activiteiten & jeugd

v.l.n.r. Thea, Truus, Jan

Downloads

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Algemene voorwaarden
Privacy statement
Beleidsplan 2012-2026