Sint-Maarten

Familie optocht en St. Maartensvuur
In november organiseert de Wijkraad weer traditiegetrouw de jaarlijks optocht naar het grootse Sint Maarten’s vuur op het speelterrein aan de Leukerschansstraat.