Op een nieuwe locatie

Ieder jaar is er een landelijke Buitenspeeldag in juni; deze vindt plaats op het schoolplein van IKC Leuken. Van jaar tot jaar wordt bekeken of deze speeldag in onze wijk doorgang vindt.

Heb je nog ideeën? Dan horen we het graag via de mail activiteiten@wijkraad-Leuken.nl !