Tegengaan vereenzaming

Eenzaamheid komt meer voor dan je denkt!

Vereenzaming is in onze samenleving een steeds groter wordend probleem. Zeker ook onder ouderen die steeds langer zelfstandig wonen. Om dit een halt toe te roepen is de wijkraad in samenwerking met een breed aantal maatschappelijke organisaties gestart met een project om Vereenzaming tegen te gaan.

Eenzaamheid komt meer voor dan men denkt en is niet alleen een maatschappelijk probleem onder de oudere bewoners uit de wijk. Ook jongere mensen kunnen heel eenzaam zijn en hierdoor in een isolement raken.

Heb je nog ideeën? Dan horen we het graag via de mail actiivteiten@wijkraad-Leuken.nl !