Het reanimatienetwerk

Sinds december 2017 is er een enthousiast team dat Hartsave Leuken opnieuw op de kaart heeft gezet in samenwerking met de wijkraad.

Waar hangen de AED’s?

 1. Middelstestraat 65
 2. Tromplaan 23
 3. Tromplaan 104
 4. Voorstestraat 112
 5. Gezondheidscentrum Leuken, St. Jobplein 10
 6. Sportpark De Moesdieëk DESM, Kaaskampweg 4
 7. Heuvelweg 14

Als wijk mogen we trots zijn dat we ‘groen’ zijn qua AED-dekking.

Erg fijn is dat de rekening voor het vervangen van de electroden na reanimatie niet meer voor de eigenaren van AED’s komt.
In de afgelopen jaren heeft een aantal geslaagde reanimaties plaatsgevonden. Buurtbewoners hebben door de inzet van de vrijwilligers van Hartsave Leuken een hartaanval overleeft.

Maak kennis met het team van Hartsave Leuken:

 • Jack Thiessen, voorzitter
 • Jack Philipsen, secretaris/communicatie
 • Edwin Keersmaekers, penningmeester
 • Hanneke Wijninga, bestuurslid
 • Joost Slaats, opleidingen middelen
 • Ron Franssen, website beheer
 • Astrid Quintus onze medisch adviseur
 • Ron Haex onze gecertificeerde opleider

Hoe worden de AED’s gefinancierd?

Een AED kost € 2000,00, exclusief onderhoud en gaat in principe 8 jaar mee. Ook worden kosten gemaakt voor opleidingen/trainingsmateriaal.
Er wordt jaarlijkse een collecte gehouden en verder ontvangt Hartsave Leuken donaties, o.a. van de Wijkraad, de Rabobank, de sponsorwinkel en via donatieknop op de website.
Sinds 2021 heeft Hartsave Leuken een ANBI-status, waardoor het ook voor bedrijven aantrekkelijk wordt om dit goede doel te sponsoren.

Contactpersoon: secretaris Hartsave Leuken
E-mail adres: info@hartsaveleuken.nl
Website: https://www.hartsaveleuken.nl/