Het Luuëkerpârk; buurtcentrum zonder dak

Trots zijn we op het mooie Luuëkerpârk. Het park is gerealiseerd door een actieve groep bewoners uit Leuken, ontstaan vanuit de Wijkraad. Het park omvat een moestuinencomplex, fietscrossbaan, beweegparcours, natuurlijk speelterrein, kruidenpluktuin, heel veel vogel- en insectenkasten, een extra groot insectenhotel, informatieborden over planten en dieren en een hondenuitlaatterrein. Daarnaast kan er heerlijk gepicknickt worden op de vele bankjes verspreid over het terrein: deze zijn zelf gemaakt, gekocht of gesponsord. Ook aan biodiversiteit is gedacht want overal hangen nestkastjes en de beplanting is dusdanig gekozen dat veel insecten zich thuis voelen in het park. Meeste recent aangelegd op het park is het watertappunt aan de Tromplaan, hier kan iedereen die in of langs het park komt, een flesje water bijvullen.

Ook worden er activiteiten georganiseerd in het park zoals ‘insecten zoeken’ voor kinderen en een fietscrosswedstrijd.

Een prachtig park met moestuinen

Onderhoud en beheer

Het park is er voor en door bewoners en ook onderhoud en beheer doen we dan ook zoveel mogelijk zelf. Af en toe schakelen we een bedrijf in om ons te helpen, bijvoorbeeld als er veel grond verplaatst moet worden. Overigens worden we ook door veel bedrijven gesponsord.

Helaas hebben we ook wel eens te maken met vandalisme. Gelukkig hebben we regelmatig overleg gehad met jongerenwerkers van Punt Welzijn zodat het park ook voor oudere jeugd een mooie ontmoetingsplek is geworden. Tenslotte is iedereen welkom in het park!

Moestuintjes

In de moestuintjes is het dagelijks een komen en gaan van mensen. Alle ruim 100 tuintjes zijn bezet en worden vol enthousiasme bewerkt. De tuinders vormen een zeer gemengd gezelschap van mensen en een aantal tuinders zorgt niet alleen voor hun eigen tuin maar ook voor het onderhoud van het hele moestuinencomplex. De stadsimkers zijn met vijf imkers bezig zijn op het complex; zij lichten regelmatig kinderen voor over het leven van de bijen. Binnen de tuinen komen veel nationaliteiten samen, vanuit de wijk en daarbuiten. Kom vooral eens een kijkje nemen bij de tuintjes!

Activiteiten

We organiseren regelmatig een activiteit in het park. Wil jij dat ook doen, bijvoorbeeld vanuit jouw vereniging? Dan vooral doen! En check op de website de informatie over het Activiteitenfonds. Wellicht kom je in aanmerking voor een kleine financiële bijdrage voor jouw activiteit.

Vrijwilligers welkom

Het onderhoud en beheer van het park doen we dus grotendeels zelf, en hiervoor is er een actieve groep vrijwilligers. Maar dat mogen er nog veel meer zijn! Dus draag je het park een warm hart toe, meld je dan vooral aan om af en toe een handje mee te helpen! Je kan zoveel doen als je wilt; af en toe een uurtje mee schoonmaken of klussen, wekelijks planten bijhouden, of een activiteit mee organiseren in het park.

Heb je vragen?

Voor vragen kun je ons mailen op info@wijkraad-leuken.nl
Je kan ons ook volgen via Facebook en Instagram. www.facebook.com/LeukenWeert/
www.instagram.com/leukenweert/

Participatie ten top

In 2014 is een actieve groep bewoners uit Leuken, vanuit de Wijkraad, gestart met plannen voor herontwikkeling van het oude sportcomplex (sporthal/tennisbanen/atletiekbaan) tussen de Tromplaan en de Randweg. Het betrof een grondgebied van zo’n 15.000 tot 20.000 m2 waar geen bestemming voor was. Met heel veel enthousiasme en door medewerking van de gemeente Weert, bedrijven, fondsen en omwonenden, heeft dit geleid tot het huidige park dat in 2016 werd geopend.

Zo zag het park eruit voordat we ermee aan de slag gingen

Ideeën zijn opgehaald onder bewoners, scholieren hebben praktisch de handen uit de mouwen gestoken en organisaties zoals Wonen Limburg en Punt Welzijn hebben meegedacht en ondersteund of kennis geleverd. In het plan hebben we zoveel mogelijk sociale en maatschappelijke thema’s gebundeld, zoals duurzaamheid, maatschappelijke inzet, scholing/educatie en social return. Dit was burgerparticipatie ten top! De Wijkraad ontving voor het idee van het park de Mijn Straat Jouw Straat Trofee 2015.

In 2017 werden we met het park Kern met Pit Limburg en Zilveren Pit van Nederland. We wonnen weer een mooi bedrag waarmee we in de afgelopen jaren paden en een kruidenpluktuin konden aanleggen, de waterhuishouding op orde hebben gebracht, een extra groot insectenhotel hebben gemaakt en nog veel meer. Kom vooral een kijkje nemen!

Kijk hieronder hoe mooi ons park nu is, foto’s mei 2020: