Een wandelevenement voor jong en oud

In samenwerking met andere wijkraden heeft Wijkraad Leuken de Avond4daagse wijkgericht en ook voor Weert breed diverse jaren georganiseerd. Ieder jaar wordt opnieuw gekeken of er voldoende belangstelling is om een Avond4daagse in onze wijk of gezamenlijk met andere Weerter wijken te organiseren.

Heb je nog ideeën? Dan horen we het graag via de mail activiteiten@wijkraad-Leuken.nl!