Leuken is de meest oostelijke wijk van de stad Weert. Er wonen meer dan 4000 mensen. Leuken is een voormalige buurtschap. Oorspronkelijk bestond het uit de twee delen, Leuken en Moesdijk, gescheiden door de spoorlijn Budel – Vlodrop. Tegenwoordig is Leuken een wijk van de stad Weert en Moesdijk een buurtschap in het buitengebied van Moesel (Weert). De twee delen worden gescheiden door de spoorlijn, de N280 en het daartussen gelegen bedrijventerrein dat eveneens dienst doet als perifere detailhandel locatie. Ten noorden van Leuken ligt het industrieterrein Leuken-Noord.

Stukje historie
De eerste aanzet voor uitbreiding van de buurtschap tot woonwijk werd gemaakt in de Jaren 50, maar werd op planmatige wijze uitgevoerd in de Jaren 60 en Jaren 70 van de 20e eeuw. Er ontstonden diverse voorzieningen zoals een school, sportpark, winkelcentrum en een parochiekerk.

In de jaren 2010 vond er een uitbreiding van Leuken plaats met de nieuwbouwbuurt Vrouwenhof. Het centrumgebied van de wijk werd daarop gemoderniseerd, onder andere door een nieuwe school en verplaatsing van het winkelcentrum naar de hoofdverbinding van de wijk naar het centrum van Weert aan de Ringbaan Oost. Het dient hiermee met uitgebreide voorzieningen niet alleen als winkel- en gezondheidscentrum voor Leuken maar ook voor de wijk Groenewoud (Weert). Op het terrein van het voormalige winkelcentrum in het midden van de wijk is een park aangelegd en worden levensloop bestendige woningen gerealiseerd.

Tegelijkertijd met de bouw van Vrouwenhof is ten oosten van de wijk een nieuw sportpark gerealiseerd. Het voormalige sportpark langs de Ringbaan is daarmee opgeheven en is veranderd in een groen parkachtig gebied dat door de wijkraad wordt beheerd en onderhouden als speelpark, picknickgebied en moestuinencomplex. Kinderen, volwassenen en ouderen kunnen hier spelen, relaxen en hun eigen groenten kweken.

Buitengebied Leuken
Leuken heeft een prachtig buitengebied. Op wandelafstand zit je zo tussen de weilanden waar je verschillende gewassen ieder jaargetijde ziet groeien. Ook is dit buitengebied populair onder paardenfokkers en -stallen. Langs de A2 staan sinds 2022 drie windmolens, een belangrijk lokaal project van coöperatie WeertEnergie met Eneco om Weert in de toekomst van groene duurzame energie te voorzien.

De Leukerbeek is een beek die voornamelijk in de gemeente Weert loopt en ongeveer 8 km lang is. De beek loopt aanvankelijk in zuidwestelijke richting en doorstroomt achtereenvolgens de Roeventerpeel, de Kootspeel en de Moeselpeel. Dan vervolgt ze haar weg in oostelijke richting, waar de Noodbeek en Dijkerpeel in de beek uitmonden. De beek loopt noordelijk langs Swartbroek om, vlak voor het Kanaal Wessem-Nederweert, in de Tungelroyse Beek uit te monden.

Vanaf Hoeve Lieshout aan de Breijbaan 30 kun je een mooie wandeling maken, ommetje Leuken.

Bron: Wikipedia met aanvullingen vanuit wijkraad Leuken

Informatie over wijk Leuken
Op de website van de gemeente Weert staat allerlei informatie over onze wijk, waaronder actuele demografische gegevens, leeftijdsgroepen, etnische afkomst, verhouding koop- en huurwoningen en nog veel meer.
Onze wijkbewoners zijn erg begaan met onze wijk en ook haar verleden. Zo heeft Jo van Geneijgen een eigen facebookpagina Luuëke van vreuger gemaakt over het verleden van onze wijk. Neem ook een kijkje.