Groen, wegen en stoepen

Buurtbeheer heeft alles te maken met de leefbaarheid in onze wijk. Het op orde houden van een woonwijk hoort net zo goed bij buurtbeheer als het onderhouden van de eigen of huurwoning door de bewoners. Je woont tenslotte niet alleen in een huis, maar ook in een wijk!

Naast de inrichting van de woonomgeving hoort ook de sociale veiligheid, de criminaliteitspreventie en het aanpakken van onveilige plekken bij het buurtbeheer.

Ter verbetering van de leefbaarheid beschikt de Wijkraad over een aantal mogelijkheden:

  • Advies
    Gevraagde en ongevraagde advisering aan het college van B&W.
  • Overleg
    Periodiek overleg met de wijkcoördinatoren van de gemeente.

Taak Bestuurslid buurtbeheer

Wijkraad Leuken heeft een aanspreekpunt voor buurtbeheer. Hij neemt o.a. deel aan het buurtplatform waarin ook de politie, de gemeente en Wonen Weert zijn vertegenwoordigd. Met deze partijen worden de actuele buurtbeheerzaken in de wijk besproken.

Als je vragen hebt over buurtbeheer of als je een probleem wil melden, dan kun je een e-mail sturen aan buurtbeheer@wijkraad-leuken.nl.

Klachten over openbare verlichting, riolering, wegen, plantsoenen en vandalisme

Hierover kunnen wijkbewoners zelf contact opnemen met het servicemeldpunt van de gemeente:

  • voor spoedeisende klachten tel. 0495 575 000
  • in andere gevallen via de website van de gemeente Weert: www.weert.nl/melding

Óf via de BUITENBETER app

Deze app is heel handig, je moet zich wel aanmelden maar dan is een melding maken heel simpel. Deze app werkt in heel Nederland. Via jouw locatie stuurt de app het gebrek naar de verantwoordelijke gemeente, dus ook in Weert.