Het is een poosje stil geweest rondom de plannen van nieuwbouw aan de Achterstestraat/Roermondseweg. Vorig jaar werd melding gemaakt van herinrichting en nieuwbouw op deze plek, waar nu een autobedrijf is gevestigd. De gemeente heeft 19 juni 2024 toestemming gegeven voor de realisatie van 8 nieuwe levensloop bestendige huurwoningen aan de Achterstestraat (huisnummers 2-16).

Stukken inzien
De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage. U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert via gemeente@weert.nl of telefoonnummer 0495-575 000.

Zie voor publicatie van de gemeente lees verder …

Zie eerste publicatie over toekomst plannen over dit stuk grond.

Voor informatie over de 8 huurwoningen kun je terecht bij Makelaar Saelmans; oplevering ca dec 2025.

De vijf kavels aan de Roermondseweg worden als bouwkavel verkocht via dezelfde makelaar.