Het pand op de Roermondseweg 135, een bedrijfslocatie gelegen tegenover de Kwantum in Weert, wordt herontwikkeld naar woningen. Dit werd op 11 oktober in een vergadering van de gemeente Weert en de initiatiefnemer van het plan, besloten. Het expeditie terrein en de huidige werkplaats van het bedrijf worden afgebroken. In plaats daarvan komen er vijf vrijstaande woningen aan de Roermondseweg en acht levensloopbestendige woningen.

In de loop der tijd is het pand, een voormalig autobedrijf, uitgebouwd tot bedrijfswoning met kantoren en een werkplaats, die aan de Achterstestraat ligt. Het buitenterrein is ingericht als ‘buitenshowroom’ voor auto’s en bedrijfswagens.

Zinvolle invulling, meer groen en overlast
Door de metamorfose krijgt de locatie volgens de gemeente een zinvolle invulling. Zij vonden de bedrijfsfunctie niet passend aan de rand van een woonwijk. Daarom komt er een groenstrook langs de Achterstestraat met hierin bestaande bomen en aanleg van een trottoir. Ook zal onder andere de verharding in de berm van de Roermondseweg, tussen fietspad en rijbaan, worden verwijderd. Hiervoor in de plaats komt ook groen en bomen. Daarnaast zal de verkeerssituatie verbeteren en het vrachtverkeer naar de bedrijfsloods zal verdwijnen. Ook zal de overlast die veroorzaakt wordt door verkeersbewegingen van bedrijfswagens en auto’s in de woonwijk worden beëindigd.

Financieel
De legeskosten die de initiatiefnemer heeft betaald voor het bestemmingsplan bedragen 6405 euro. In de realisatieovereenkomst staat dat het woonrijp maken van het plangebied ook door deze initiatiefnemer wordt geregeld. Daar valt onder andere de aanplanting van bomen en het weghalen van de verharding onder. Een oppervlakte van 653 vierkante meter is vanuit de initiatiefnemer overgedragen naar de gemeente Weert. Die wordt door de initiatiefnemer ingericht en na één jaar beheerd door de gemeente. Daarnaast betaalt de initiatiefnemer 8500 euro aan de gemeente als bijdrage voor Ruimtelijke Ontwikkelingen. Dit geld wordt gestort in de Voorziening Stedelijk Groenfonds.

Bron:WeertFM