Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een flat met 17 woningen en bergingen op locatie Beemdenstraat
36A1,36A2,36A3,36A4,36A5,36B1,36B2,36B3,36B4,36B5,36B6,36C1,36C2,36C3,36C4,36C5 en 36C6 Weert.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001256.

Toestemming flat 17 woningen Beemdenstraat

                                                           Bouwplaats Beemdenstraat 36