Woensdag schitterden de leerlingen van groep 8 van IKC Leuken in de musical ‘Het laatste level’. De voorstellingen werden heel professioneel in het Munttheater opgevoerd. Oefenen hoort hier natuurlijk bij. Tijdens de lunch heeft Wijkraad Leuken de zenuwen van de acteurs een beetje kunnen afkoelen door hen een ijsje aan te bieden. Dat werd zeer op prijs gesteld.
’s Middags werd voor de groepen 3-7 een voorstelling gegeven en ’s avonds natuurlijk voor  (groot)ouders, zusjes en broertjes. Het werd een prachtige voorstelling.

Met deze mooie uitvoering zit de basisschooltijd er voor deze kinderen nu echt op.

Wij wensen hen een fijne zomervakantie en veel succes op het voortgezet onderwijs!