Meteen na Pasen gaat de aannemer aan de slag met de nieuwbouw van IKC Leuken. Vier extra klassen zijn nodig om de bijna 500 leerlingen en opvangkinderen een goede plek te kunnen geven. Op dinsdag 9 april a.s. geeft de directie en aannemer een toelichting aan omwonenden op deze plannen.

Ook andere onderwerpen komen aan bod.

  • de verkeersveiligheid en het parkeren rondom de school van ouders die hun kinderen brengen en halen; parkeren schoolbus – toelichting MR en verkeerskundige gemeente Weert
  • de ambitie om meer buiten te gymmen in het park – directie IKC
  • de toekomst van de wadi in het park. Van de week is hier al veel water uitgepompt. De grote hoeveelheden regen van de laatste tijd kon de wadi niet op natuurlijke wijze verwerken – directie IKC

Heb je interesse om bij deze bijeenkomst te zijn op dinsdag 9 april tussen 19.30 en 21.00 uur?

Je bent van harte welkom bij het IKC aan de Middelstestraat 77.

De direct omwonenden van het IKC krijgen persoonlijk een uitnodiging in de brievenbus.

Uitnodiging themabijeenkomst 9 april 2024