Op maandag 13 februari waren omwonenden uitgenodigd op het gemeentehuis om de plannen voor dit bestemmingsplan te bekijken. De opkomst was goed, ook de wijkraad was aanwezig. Vragen werden beantwoord door vertegenwoordigers van de Thallia groep en Marian Arts van de gemeente Weert. Het wordt een mooi en fris gebouw.

Het bestemmingsplan omvat de herontwikkeling van de bedrijfslocatie aan de Beemdenstraat 36 naar 17 koopappartementen met bijbehorende (parkeer)voorzieningen en transformatie van de woning aan de Middelstestraat 46 naar 6 appartementen. Het project is in handen van Thallia Groep (Beelen CS, architecten en de Smolenaersgroep in Weert).

Het wordt een fris, modern en duurzaam gebouw met alle voorzieningen als lift en eigen parkeerplaatsen achterom (bereikbaar via de Middelstestraat). Ook wordt groen niet vergeten: een brede strook langs de Beemdenstraat en op de hoek van de Beemdenstraat/Middelstestraat komen perken.

Tot en met 9 februari 2023 t/m 22 maart 2023 kunnen schriftelijke (per brief, niet per mail) of mondelinge zienswijzen worden ingediend bij de gemeente Weert. Het plan wordt op 7 juni 2023 in de raad behandeld. De bedoeling is om na de zomervakantie te starten met de bouw. Zie aanvraag Ontwerp bestemmingsplan ‘Beemdenstraat 36’ onderaan dit bericht.

De prijzen voor de appartementen, van gemiddeld 50m2, geschikt voor 1- en 2-persoonshuishoudens, zijn tussen € 225.000,- en € 239.000,-.
Startersleningen zijn mogelijk.

Voor nadere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Marian Arts, adviseur afdeling Ruimte & Economie van de gemeente Weert.
T 0495 575 221
E m.arts@weert.nl

Ontwerp bestemmingsplan Beemdenstraat 36