Zo’n 50 omwonenden en geïnteresseerden waren dinsdag 9 april aanwezig om zich te laten informeren over de plannen rondom het IKC. Margo Jacobs, directeur IKC, heette iedereen welkom op haar mooie school in het hart van de wijk Leuken. Jan Leenders van Wijkraad Leuken sprak de avond aan elkaar. Er was ruimte voor vragen en discussie.

Verkeersproblematiek
Dennis Stultiens gaf namens de MR/Wijkraad een presentatie over de verkeersproblematiek rondom het IKC en de plannen om aan de Voorstestraat en Middelstestraat een oversteekplaats re realiseren; dit om de veiligheid van de kinderen te vergroten. De verkeerskundige van de gemeente Weert, Joris Pouderoijen, ging in op vragen vanuit publiek. Deze betroffen vooral de plek van de oversteekplaats aan de Middelstestraat. Verder maakte men zich zorgen over de oversteekplaats Frankenstraat/Achterstestraat. De verkeerskundige lichtte toe dat de voorstellen voor de plek van de oversteekplaatsen gebaseerd zijn op de optimale veiligheid van kinderen rondom de school. Het publiek kreeg kans om met voorstellen en/of zorgen over de verkeersveiligheid rondom het IKC te komen middels post-its. Deze hebben we geïnventariseerd. We gaan kijken hoe we hiermee verder kunnen.

Parkje IKC
De directeur ging daarna in op het gebruik van het parkje bij de school: het pareltje van Leuken.
Er zitten op dit moment ca. 500 leerlingen op de basisschool. Het beleid is gericht op meer bewegen en meer buiten zijn. Wat is mooier dan een keer per week een halfuurtje beweeglessen/gym door een vakdocent buiten? Punt van zorg is de wadi; dit moet veiliger door middel van bijvoorbeeld een haagje, zodat kinderen hier niet zomaar naartoe lopen of ballen erin terecht komen. Ook is het wenselijk om aan de beide straatkanten een haagje (hoeft niet hoog te zijn) aan te leggen. De pauzes voor leerlingen van de hoogste klassen worden onder begeleiding in het parkje doorgebracht. De conditie van het gras heeft aandacht nodig, zeker bij dit intensievere gebruik.
Het parkje heeft nu geen naam; misschien leuk om een prijsvraag uit te zetten in de wijk? De aanwezigen konden middels post-its hun ideeën voor het parkje aan te geven. Deze hebben we geïnventariseerd. We gaan kijken hoe we hiermee verder kunnen.

Nieuwbouw vier klassen
Na veel vertraging gaan nu eindelijk binnenkort de werkzaamheden voor de nieuwbouw starten. Dit onder begeleiding van Peter Wijen van Meerderweert/Eduquaat. Kort wordt ingegaan op de historie van de nieuwe school, die al bij ingebruikname te klein was. Ook de uitbreiding in 2019 is niet voldoende voor de huidige 500 leerlingen. Verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. Ook de kinderopvang van Hoera heeft meer ruimte nodig. De naschoolse opvang blijft bij de Schutterij aan de Kaaskampweg.

De aanwezigen konden tekeningen bekijken van de plannen. Vanuit het huidige schoolgebouw wordt een verbinding (gemeenschappelijke ruimte personeel) gemaakt naar het nieuwe gedeelte waar vier klassen en een paar kantoorruimten komen. Hier zullen groepen 7 en 8 worden gehuisvest. De verwachting is dat in oktober 2024 de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen.

Het was een levendige, positieve avond waar informatie werd gedeeld en vragen werden gesteld.

Presentatie themabijeenkomst 9 april 2024
Presentatie verkeersproblematiek Leuken

Inventarisatie ideeën rondom verkeersveiligheid IKC tijdens infoavond 9 april 2024
Inventarisatie ideeën parkje bij IKC tijdens infoavond IKC 9 april 2024