Tromplaan/Sportlaan
Toestemming voor het realiseren van vijf woningen, Tromplaan 61B, 61C, 61D en Sportstraat 28 en 30 Weert (v)

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van vijf woningen op locatie Tromplaan 61B, 61C, 61D en Sportstraat 28 en 30 Weert (v).

Voor het besluit zie Toestemming 5 woningen Tromplaan-Sportlaan

Binnenkort gaat de aannemer Teng Wijen uit Nederweert van start met de bouw/verbouw.

Herontwikkeling pand Autohandel Roermondseweg
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Roermondseweg 135’, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 1 februari 2024 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 13 maart 2024, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Roermondseweg 135’ met bijbehorende toelichting en vastgesteld raadsbesluit. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op Externe link:www.weert.nl/openingstijden. Het bestemmingsplan is op 17 januari 2024 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de bedrijfslocatie aan de Roermondseweg 135 te Weert ten behoeve van de realisatie van vijf vrijstaande woningen aan de Roermondseweg en acht levensloopbestendige woningen aan de Achterstestraat, de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing en de herbestemming van de bestaande bedrijfswoning tot burgerwoning.

Zie officiële bekendmaking gemeente Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Roermondseweg 135

Pand Roermondseweg 135