In de week van 20 mei worden op verschillende locaties in Weert bijenhotels opgehangen. Met deze initiatieven creëert de gemeente Weert meer nestgelegenheden voor bijen en dragen ze bij aan een insect-vriendelijke omgeving in deze stad.

In combinatie met het ecologisch maaibeheer van de bermen vergroten ze daarmee de biodiversiteit in Weert, wat naar verwachting zal resulteren in een toename van zowel dier- als plantsoorten.

Locaties van de bijenhotels

  • Blatenkempweg
  • Rietzanger
  • Julianalaan
  • Ringbaan Zuid
  • Kruising Ringbaan Noord & Luciastraat
  • Kaaskampweg
  • Leukerschansstraat

Bij elk bijenhotel is een QR-code geplaatst. Scan deze voor meer informatie over het project en de voordelen van bijenhotels voor de ecologie.