De eerste stickers zijn geplakt! En goed zichtbaar. We hebben al positieve reacties ontvangen. De Wijkraad heeft 100 stickers ontvangen van VNN. Deze worden verdeeld onder de wijkbewoners die hebben gereageerd op onze oproep.

Ons verzoek aan VNN was om een paar honderd stickers toe te sturen en deze te verspreiden onder inwoners in onze wijk. VNN heeft ons laten weten dat het de bedoeling is dat de 30 km stickers gericht worden verspreid. Je moet dus melden waar te hard gereden wordt in de wijk en vervolgens zelf de stickers aanvragen via hun website. We hopen natuurlijk dat veel wijkbewoners dat gaan doen.

Help onze wijk veilig maken en plak een sticker op jouw duobak.