De oproep aan de inwoners van Leuken, om hun zorgen over onveilige situaties in onze wijk door te geven, resulteerde in een 30-tal reacties. Deze varieerden van te hard rijden, kapotte stoepen en straten tot gevaarlijke kruisingen en nog veel meer. De wijkraad sprak afgelopen vrijdag met drie ambtenaren van de gemeente wat met deze meldingen wordt gedaan.

Veel van deze problemen zijn/waren bekend bij de gemeente Weert. De melders hebben op hun melding, als het goed is, een antwoord gehad. Een aantal problemen is zelfs al opgelost.
Tijdens het gesprek werd duidelijk hoe de gemeente met meldingen omgaat. Onveilige situaties bijvoorbeeld worden direct opgelost; andere meldingen worden in een systeem gezet en door de betreffende afdeling ingepland om te gaan kijken/inspecteren en in te plannen als er iets moet gebeuren.
Dit is niet altijd het geval omdat het probleem niet zo groot is dat er iets aan gedaan moet worden. Dat kan voor de melder natuurlijk heel vervelend zijn, maar de gemeente moet zich aan bepaalde marges/normen houden. Ook speelt mee dat er voldoende financiën moeten zijn en mankracht.

30-km stickers
De actie van de wijkraad om samen met het IKC 30-km stickers te verspreiden in de wijk om op duobakken te plakken om zo weggebruikers te attenderen op hun snelheid, werd positief ontvangen.
Deze zijn inmiddels aangevraagd bij VVN en zullen binnenkort worden verspreid.

In de praktijk blijkt dat vooral onze eigen wijkbewoners te hard rijden. Daarom een dringende oproep aan alle weggebruikers
om zich aan de 30-km snelheid te houden. Alleen samen kunnen wij zorgen voor een veilige wijk.

Te nemen actie
Toegezegd werd dat op diverse plekken de slechte trottoirs in onze wijk, in elk geval dit jaar, worden aangepakt. Ook het slechte wegdek van de rotonde Ringbaan-Oost/Heuvelweg/Overweertstraat zal zo mogelijk dit jaar worden aangepakt.
Verder zal speciale aandacht uitgaan naar de toestand van het wegdek in het algemeen en in het buitengebied in het bijzonder, de toestand van de trottoirs, snelheidsbeperkende maatregelen en een evaluatie van de nieuwe rotonde Ringbaan-Oost/Maaslandlaan/St. Jobstraat.

Zelf melding maken
Heb je gezien dat iets kapot is in de openbare ruimte? Of heb je ergens overlast van? Meld het dan zelf bij de Gemeente via het digitaal loket, zodat ze er iets aan kunnen doen.

Voor spoedeisende klachten zoals geluidsoverlast of stankoverlast kun je het beste de milieuklachtentelefoon bellen. Telefoonnummer: (0495) 57 50 00. Dit nummer is ook buiten kantooruren bereikbaar.

Óf via de BUITENBETER app
Deze app is heel handig, je moet je wel aanmelden maar dan is een melding maken heel simpel. Deze app werkt in heel Nederland.
Via jouw locatie stuurt de app jouw melding naar de verantwoordelijke gemeente, dus ook in Weert.