In de wijk Leuken werken De Zorggroep en Land van Horne samen om inwoners de beste zorg en/of ondersteuning te bieden. De wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We stellen hier de dames voor die de zorg aan huis in onze wijk verlenen. Aan de hand van een voorbeeld kun je lezen hoe het in de praktijk kan werken.

Op Leuken zijn wijkverpleegkundigen Helma Princen, Suzanne Colijn en Puck Jacobs vanuit De Zorggroep werkzaam. Bij Land van Horne is Angeline Kessels de wijkverpleegkundige voor onze wijk. Marjolein Jentjens, Olga Houben, Gerda Hermans, Bernadet op den Buijsch en Fanny Vinken zijn thuisbegeleiders bij De Zorggroep en werkzaam op Leuken.

Voorbeeldsituatie
Mevrouw B. woont zelfstandig in een appartement in Leuken. Mevrouw heeft reuma en beginnende dementie. Ze ervaart pijnklachten over het hele lichaam en er is een groot valgevaar.

De wijkverpleegkundige is op huisbezoek gegaan en heeft samen met mevrouw en dochter gekeken welke hulp/ondersteuning ze nodig heeft. Mevrouw gaf aan dat ze soms haar medicatie vergeet in te nemen. Daarom heeft de thuiszorg de Medido ingezet. De Medido is een medicijndispenser die de medicatie aanreikt op het juiste tijdstip. Hierdoor hoeft de thuiszorg niet 3 keer per dag langs te komen voor het aanreiken van de medicatie. De thuiszorg is gestart met ondersteuning bij de persoonlijke verzorging. Daarnaast is er ook gekeken naar andere hulpmiddelen en of er inzet van andere hulpverleners wenselijk was (denk hierbij aan ergotherapie, fysiotherapie of diëtiste).

Tijdens de zorgmomenten kwam naar voren dat mevrouw behoefte had aan een luisterend oor, structuur aanbrengen in haar dagelijks leven, uitbreiding van haar sociale netwerk, doornemen van de post en ondersteuning bij het budgetbeheer. In overleg met de wijkverpleegkundige is de gemeente (Wmo) benaderd om ondersteuning thuis in te schakelen via de vraagwijzer van de Wmo, telefoonnummer (tussen 8.30 – 12.30 uur, 0495-575000) om mevrouw bij bovenstaande punten te ondersteunen.

De thuiszorg en Ondersteuning Thuis hebben na enkele weken overleg gehad om te evalueren hoe de zorg bevalt. Mevrouw geeft aan dat ze door de inzet van de thuiszorg en Ondersteuning Thuis zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Zorgbemiddeling van De Zorggroep (088-6101755) of met de klantenservice van Land van Horne (0900-3335555).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Zorgbemiddeling van De Zorggroep (088-6101755) of met de klantenservice van Land van Horne (0900-3335555).

Thuiszorg medewerkers