Biodiversiteit in de stad staat onder druk. We horen minder gezoem om ons heen en het aantal insecten neemt af. We kunnen hier met z’n allen wat aan doen door veel verschillende planten neer te zetten en minder gazons strak maaien om wilde bloemen een kans te geven.

Verschillende initiatieven geven al het goede voorbeeld; zo is er al een buurttuin in Boshoven, een bloemenperceel in Moesel, een wijkpark in Leuken en vele andere bloeiende plukjes Weert.

Heb jij ook een idee om biodiversiteit in de wijk te stimuleren? Ligt er ergens een stukje gemeentegroen dat je zou willen adopteren om er iets mooiers van te maken? Heb je een perkje bij je huis waar je mooie bloemen wilt laten groeien? Laat je dan vooral horen! Zet je idee op papier, bespreek het met je buurtbewoners en neem contact op met heerlijk@weert.nl – dan kijken wij of we het mogelijk kunnen maken!

Benjamin van Leeuwen, Stadsecoloog gemeente Weert

@stadsecoloog_weert @heerlijkweert @gemeenteweert @gemeenteweert