Vorig jaar heeft de Wijkraad uitgebreid melding gemaakt bij de gemeente Weert over de toestand van onze 15 speeltuinen en de wensen vanuit onze bewoners. Op woensdag 15 mei a.s. vindt er tussen 15.00 en 17.00 uur een wijkschouw speeltuinen plaats in onze wijk.

Startpunt speeltuin Leukerhof

15:00-15:20  Inventarisatie knelpunten speeltuin Leukerhof – welke mogelijke oplossingen

15:30-15:45    Inventarisatie knelpunten speeltuintje van Heemskerckstraat en mogelijke oplossingen

15:55-16:10    Inventarisatie knelpunten speeltuin Tromplaan (Vlaaipunt) en oplossingen

16:15- 16:35   Inventarisatie knelpunten speeltuin/sportpark Eburonenhof, Salliërshof, Galiërshof

16:45-17:00    Inventarisatie knelpunten voetbalpark en skateveld Vrouwenhof, Leukerschansstraat

Kleinschalige suggesties die indertijd zijn aangegeven worden door de gemeente apart meegenomen.

Uiteraard is die middag de Wijkraad aanwezig. Vanuit de gemeente zijn er: Dwayne Heuvelmans (regisseur leefbaarheid), Imke Doyer (procescoördinator MOR), Wil op het Rood (groen en speelvoorzieningen) en  Ken Diedering / Lianne Damen (sport).

Mocht je zin en tijd hebben ook aanwezig te zijn. Je bent van harte welkom.