Ondanks de regen trokken drie ambtenaren van de gemeente (regisseur leefbaarheid, groen en speelvoorzieningen en sport) en drie leden van wijkraad Leuken woensdagmiddag 15 mei door de wijk Leuken om zeven speeltuinen te inspecteren. Aan de hand van ingezonden opmerkingen en wensen werden de plekken bekeken. Erg blij waren we dat een aantal wijkbewoners de moeite had genomen om zelf hun bezorgdheid en wensen toe te lichten.

Toekomst
Diverse vragen kwamen aan de orde:

  • Voldoet de speelplek nog aan de hedendaagse eisen?
  • Is het veilig genoeg? Wordt er nog gebruik van gemaakt?
  • Hoe kunnen we sport (ook voor volwassenen) integreren op een huidige speelplek?

Er werden veel foto’s gemaakt door de ‘wijk’- ambtenaar. We krijgen van de gemeente een terugkoppeling, die we uiteraard zullen delen met onze wijkbewoners.

De gemeente hanteert demografische gegevens om te bepalen welke speeltuinen de komende 15 jaar vernieuwd moeten worden of een andere bestemming moeten krijgen. In Weert zijn relatief veel speeltuinen. De insteek is om binnen vijftien jaar hierop ongeveer 30% in te dikken. Op Leuken zijn twee plekken die wellicht een andere bestemming gaan krijgen. Bij de invulling zullen omwonenden betrokken worden. Dit maakt onderdeel uit van de omgevingsvisie, waarbij breed ingezet wordt op burgerparticipatie. Er is op dit moment geld gereserveerd om zaken aan te pakken.

Helaas kunnen niet alle verzoeken worden ingewilligd. Een rekstok lijkt zo’n kleine wens, maar de regels rondom veiligheid, ondergrond, omgeving, e.d. staat een dergelijk speelelement niet altijd toe.

Hondenpoep in speeltuinen
De gemeente zal in juni/juli aandacht besteden aan het hondenbeleid. Honden zijn niet toegestaan in speeltuinen. Afvalbakken waarin de zakjes met hondenpoep gedeponeerd moeten worden zullen zoveel mogelijk aan de rand/ingang van speelplekken worden geplaatst. Helaas worden de zandbakken ook in toenemende mate bevuild door loslopende katten.

Wateroverlast
Meerder speelplekken hebben te kampen met dit probleem. Door de overvloedige regenval van afgelopen maanden speelt dit helaas in heel Weert en is niet meteen op te lossen. Uiteraard heeft het de aandacht van de gemeente.

Mocht je een kapot of onveilig speelelement zien?
Meld het via de website van de gemeente Weert/Melding Openbare ruimte. Hier staat ook een telefoonnummer voor noodgevallen.