Dinsdag 11 juli werden de opmerkingen vanuit de wijk over de ervaringen met de nieuwe rotonde aan de Ringbaan-Oost/St. Jobstraat/Maaslandlaan en inrichting St. Jobstraat doorgenomen. De verkeerskundige en projectleider gaven uitleg aan de wijkraad waarom en hoe de inrichting tot stand is gekomen.

De inrichting is geschied conform de wettelijke richtlijnen en de afspraken met de klankbordgroep. Een paar punten worden nader onderzocht, maar de meeste problemen die worden ervaren ontstaan omdat gebruikers zich niet houden aan de regels.

Een paar voorbeelden waarom er onveilige en/of ongewenste situaties ontstaan:

  • Tegen het verkeer in fietsen wekt veel verwarring; evenals het fietsen over het zebrapad.
  • Hoe goed bedoelt ook, als een automobilist op de Ringbaan-Oost fietsers of voetgangers voorrang geeft, kunnen er files/opstoppingen ontstaan.
  • Op een zebrapad heeft de voetganger in principe voorrang, maar dit betekent niet dat je niet hoeft uit te kijken.

Andere aandachtpunten
Tijdens de schouw bleek dat op het fietspad op de St. Jobstraat aan de kant van het winkelcentrum, waarschijnlijk door de hitte, een aantal tegels naar boven waren gekomen. Omdat dit gevaarlijk kan zijn wordt dit probleem zo spoedig mogelijk opgelost.

De Middelstestraat wordt waarschijnlijk nog dit najaar aangepakt, zowel de bestrating als de trottoirs.

De snelheden in het buitengebied worden, conform de landelijke richtlijnen, opnieuw bekeken. Zoals er nu tegenaan wordt gekeken gaat hier de snelheid naar 60 km per uur. Dit zal de veiligheid van andere weggebruikers als fietsers en wandelaars aanzienlijk vergroten.

Het kruispunt Leukerstraat/Hadsweg zal nader worden bekeken of en hoe dit veiliger kan. Verwacht wordt dat het hier behoorlijk drukker zal worden na de opening van het nieuwe kinderdagverblijf op de Hadsweg in het najaar.

Al met al was het een vruchtbaar uurtje, waarbij de gemeente oog en oor had voor de veiligheid in onze wijk.