Samenwerking tussen Land van Horne, CZ, VGZ en gemeente Weert

In de regio Weert is een mooie samenwerking tot stand gekomen tussen Land van Horne, zorgverzekeraar CZ, Zorgkantoor VGZ en de gemeente Weert. Deze vier partijen hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk de kosten voor de uitvoering van een aantal programma’s te betalen. Wethouder Michèle Ferrière (Zorg & Volksgezondheid): “Het is een mooie samenwerking tussen de sectoren zorg, preventie en welzijn. Dit is vrij uniek omdat het niet vaak lukt om preventieve activiteiten vanuit verschillende ‘potjes’ te betalen. Deze samenwerking is dus een mooi voorbeeld van de gewenste ontschotting in de zorg; het samen zorg organiseren”.


Land van Horne ondersteunt (kwetsbare) thuiswonende 55+ inwoners en mensen die chronisch ziek zijn. Dat doen zij via het programma Vitaal Thuis. Onderdeel van dit programma zijn een aantal gezondheidscursussen. Bij de cursus Vitaal met Dementie krijgen mensen met dementie en hun mantelzorgers praktische informatie over het omgaan met dementie. Hierdoor kan iemand met dementie langer verantwoord thuis blijven wonen. Deelnemers aan de cursus Verder na een Beroerte leren om beter om te gaan met de gevolgen van hun aandoening. En bij de cursus Gezond Ouder Worden krijgen deelnemers informatie over voeding, beweging, ontspanning en sociale contacten. Dit helpt om gezonde keuzes te maken en dit blijvend in te passen in het dagelijkse leven.

Het zijn alle drie leerzame groepsprogramma’s die inwoners (gratis) samen met hun mantelzorger kunnen volgen. Want iedereen wil graag vitaal ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Meer informatie over de gezondheidsprogramma’s is te vinden op www.landvanhorne.nl.