Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor de ontwikkeling van een Ecodorp aan de Haanheuvelweg/Breijbaan.
Het Ecodorp bestaat uit een clustering van 10 kleine volwaardige sociale huurwoningen met, enkele bijbehorende gemeenschappelijke ruimtes, gemeenschappelijk groen zoals een voedselbos en permacultuurtuin en een Tiny House en pipowagen voor B&B.

Nieuwe woonvorm in de gemeente Weert
Het woonconcept omvat tien kleine volwaardige sociale huurwoningen voor permanente bewoning met een vloeroppervlak van ca 60 m2, waarvan acht woningen zijn bedoeld voor vaste bewoners van het Ecodorp en twee woningen (Thoeës Huuskes) zijn bedoeld voor mensen die ‘even een pauze nodig hebben in hun leven’ en maximaal zes maanden bij Hof van Weleert verblijven.

Uitgangspunt is dat het initiatief wordt gerealiseerd met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dus woningen gebouwd met duurzame en herbruikbare materialen met een positieve impact op het milieu en optimaal verbruik van warmte en energie, water en afvalwaterzuivering.

Het Ecodorp Hof van Weleert is het eerste Ecodorp in Limburg, waarbij als kernwaarden gelden: zorg voor de natuur, zorg voor elkaar, autonomie en kennisdeling.

Lees het complete artikel op Weertdegekste