In de week van 8 t/m 13 april gaan zo’n 225 vrijwilligers langs de deuren in bijna alle wijken en dorpen van Weert om de donatie-enveloppen op te halen voor de 19 deelnemende landelijke goede doelen.

De enveloppen worden in de week van 1 april, ook weer door vrijwilligers, bezorgd op ruim 23.500 woonadressen in Weert. Vrijwilligers die zich één of meer uurtjes per jaar willen inzetten voor de gezamenlijke collecte zijn van harte welkom.

Eén collecte voor 19 landelijke goede doelen
De jaarlijkse geldinzamelingsactie voor 19 landelijke goede doelen is inmiddels een succesformule. De opbrengst van 2023 was maar liefst € 85.647,35.

Het bestuur van de organiserende stichting wil benadrukken dat het goed is om oog te blijven houden voor het waardevolle en belangrijke werk van de 19 deelnemende landelijke goede doelen en fondsen. Zij leveren immers, elk op hun specifieke terrein, een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van ziekten of bieden steun in het maatschappelijk welzijn van mens en dier. De 19 deelnemende goede doelen en fondsen aan de gezamenlijke collecte van Weert Collecteert! verdienen daarom steun om hun belangrijke maatschappelijke bijdrage te kunnen blijven leveren.

Meer informatie is te vinden op www.weertcollecteert.nl