Buurtbewoners hebben een bericht ontvangen over de voortgang van de plannen voor de nieuwbouw van twee woongebouwen op de hoek Tromplaan/Nieuwendijk. Komende donderdag 14 december is er op het stadhuis een vrije inloop informatiemoment voor buren/buurtbewoners tussen 16.00 en 19.00 uur.

Zie de uitnodiging van Jacobs Coolen Investments
Uitnodigingsbrief nieuwbouw Tromplaan

Lees hier verder voor uitgebreide informatie over het plan
Ontwerp bestemmingsplan Tromlaan