Het slopen van het oude pand Swinnen is voltooid en er wordt volop gebouwd. De facelift van het nieuwe appartementengebouw op de hoek Achterstestraat/Beemdenstraat wordt steeds duidelijker zichtbaar. Het tweede project, Beemdenstraat 36, waar koopappartementen komen is volledig gesloopt.

Het laatste puin wordt afgevoerd. Nu wachten op de vergunning.

Eindelijk zijn die lelijke gebouwen in onze wijk verdwenen.