Een Wijkraad zonder vrijwilligers kan niet bestaan. Leuken staat bekend als een actieve, betrokken wijk. We zijn dan ook zeer dankbaar voor de vrijwilligers die zich steeds weer inzetten voor activiteiten, het onderhoud van het Leukerpark en andere zaken die er als Stichting bij horen. Helaas is het aantal vrijwilligers de laatste jaren teruggelopen. We zijn dringend op zoek naar nieuw bloed voor het organiseren van activiteiten en ook voor het bestuur. 

Willen wij volgend jaar een RommelRoute organiseren, dan zullen een zijn er inwoners nodig die zich een paar uurtjes in gaan inzetten om dit te realiseren. Het zou zonde zijn als dit populaire evenement niet door kan gaan. Ook voor andere activiteiten hebben we vrijwilligers nodig.

We zijn op zoek naar inwoners van Leuken die de wijk een warm hart toedragen en bereid zijn om wat uurtjes in de organisatie te steken.

Het kost niet veel tijd
De meeste communicatie binnen de Wijkraad gaat via groep-appen, zodat heel gericht en effectief wordt gewerkt aan de organisatie van een bepaalde activiteit.

Laat je betrokkenheid zien!

Stuur een bericht naar communicatie@wijkraad-leuken.nl
Geef aan waar je aan mee wilt helpen, of welke nieuwe ideeën je hebt.

Ook het bestuur heeft nieuw bloed nodig!
Helaas zijn we een stichting. Dat kan niet anders. Er moeten beslissingen worden genomen en formele zaken moeten worden geregeld, denk aan:

  • Waar willen we met onze wijk naartoe?
  • Waar gaan we wel/geen energie insteken?
  • Aan welke activiteiten is behoefte in de wijk?
  • Meldingen of vergunningen voor activiteiten invullen.
  • Contacten met de gemeente, school en bedrijven
  • Verantwoording afleggen aan de gemeente over waar we onze jaarlijkse subsidie aan hebben uitgegeven.

Wij zijn geen vergadertijger. Komen een keer of 5 per jaar bijeen en aan het eind van het jaar heeft het bestuur een gezellig samenzijn.

Heb je interesse? Wil je helpen om onze wijk actief, veilig en leefbaar te houden?
Stuur een mail naar: voorzitter@wijkraad-leuken.nl
Geef aan waar je interesse naar uitgaat. Of ga vrijblijvend een gesprek aan met het bestuur.