Na de bouwvakvakantie gaat WML en Enexis verder met het saneren van de gasleidingen in onze wijk. Op dit moment is ook Enexis aan de slag in de Middelstestraat. Helaas brengt dit overlast met zich mee.

Enexis en WML gaan eind augustus vanuit de Voorstestraat de St Jobstraat aanpakken en vervolgens volgen zij de Tromplaan in de richting van de Everstestraat. De zijstraten aan de Tromplaan worden dan een voor een gesaneerd: Evertsenstraat, Piet Heinstraat, enz. Aansluitend wordt de Voorstestraat gesaneerd.

We moeten dus nog even geduld hebben. De nieuwbouw aan de Friezenstraat wordt volgens de laatste berichten in september opgeleverd , dat gaat in elk geval extra overlast van vrachtwagens, busjes, enz. schelen.