Op dinsdag 20 juni a.s. organiseert de gemeenteraad van de gemeente Weert de Ideeënmarkt. Tijdens deze avond worden initiatiefnemers in de gelegenheid gesteld om hun idee te presenteren aan de leden van de raad.

Na een gezamenlijk gedeelte waarbij iedereen zijn idee kan pitchen, nemen de initiatiefnemers plaats achter een marktkraam waar het idee naar eigen inzicht gepresenteerd en nader toegelicht kan worden.

De leden van de raad bezoeken de verschillende kraampjes.

Wanneer het idee wordt opgepakt door een raadslid of fractie, wordt het verder in behandeling genomen. Er zal in samenspraak met u, de initiatiefnemer, gekeken worden naar de haalbaarheid van het idee. Dit kan uiteindelijk resulteren in een motie welke daadwerkelijk in de gemeenteraad ter besluitvorming wordt gebracht.

Kijk voor meer informatie op www.weert.nl/ideeenmarkt

Aanmelden kan tot en met 11 juni a.s.