De steeds groter wordende school/opvang op Leuken stelt ook steeds grotere uitdagingen aan de weggebruikers rondom het IKC. De veiligheid van de kinderen staat uiteraard voorop. Maar ook omwonenden hebben last van het gedrag van sommige weggebruikers.

De MR van het IKC en de wijkraad hebben vandaag een gesprek gehad met twee ambtenaren van de gemeente Weert en de situatie besproken. Door een rondje rond de school te lopen konden de verkeersdeskundigen zelf zien dat de huidige situatie vaak onduidelijk is en niet overal even veilig.

Als eerste stap wordt de huidige situatie in kaart gezet, daarna volgen suggesties ter verbetering. Hierbij wordt de beoogde uitbreiding van de school meegenomen. In oktober volgt een vervolggesprek.

Gedrag ouders
De onveiligheid wordt niet alleen door de verkeerssituatie veroorzaakt. Gedrag van ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen verdient niet altijd een schoonheidsprijs. Omwonenden kunnen regelmatig hun oprit niet af en auto’s staan daar waar het niet de bedoeling is.

Daarom: ouders ga een paar minuutjes eerder van huis, parkeer daar waar het mag – loop desnoods een paar meter. Alleen als we allemaal meewerken kunnen we voor een veilige omgeving voor onze kinderen zorgen.

Of nog beter: neem de fiets of loop met je kind(eren) naar school!