Aanvraag Omgevingsvergunning voor realiseren van vijf woningen, Tromplaan 61B, 61C, 61D en Sportstraat 28 en 30 Weert (v)

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij een aanvraag om een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het realiseren van vijf woningen op de locatie Tromplaan 61B, 61C, 61D en Sportstraat 28 en 30 Weert (v). De aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen op 20 september 2023 en is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001975.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Het is ook mogelijk dat de termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning? U kunt de aanvraag van de vergunning dan alvast bekijken en hierover vragen stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert via gemeente@weert.nl of telefoonnummer 0495-575 000.