Hoe kunnen we de wijk veiliger maken en voor de kinderen begrijpelijker. Afgelopen week heeft Wijkraad Leuken en de MR een tweede gesprek gehad met de verkeerskundigen van de gemeente over de verkeer- en parkeerproblemen rondom het IKC.

Er wordt gekeken of er een mogelijkheid is om zowel aan de Voorstestraat als de Middelstestraat een oversteekplaats te realiseren, zodat de kinderen veilig kunnen oversteken. Ook wordt een plek gezocht voor een vaste parkeerplaats voor de schoolbus, die de kinderen komt ophalen en terugbrengen om te sporten. Verder wordt goed gekeken naar consequente bebording en belijning rondom de school.

Natuurlijk is het nu en altijd aan ons, de wijkbewoners/ouders/verzorgers van de kinderen, om hun/ons gedrag aan te passen.
Ga op tijd, liefst te voet of op de fiets.
Laat niet meer snel op de hoek (waar het niet mag) je kind uitstappen, blokkeer geen uitritten en gun elkaar de ruimte.

Zo maken we er met z’n allen een veilige wijk van!