Verkeer rondom het IKC op Leuken is een belangrijk thema. De wijkraad zoekt samen met het IKC/MR en directie en gemeente naar oplossingen om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Als start van het Jeelo-project ‘Veilig in het verkeer’ hebben, meteen na de kerstvakantie, een aantal leerkrachten en ouders als brigadier de leerlingen geholpen om veilig over te steken. Deze activiteit is met veel positieve reacties ontvangen.

De komende vier weken staat het Jeelo-project ‘Veilig in het verkeer’ centraal op het IKC.