IKC Leuken is een populaire school en de kinderen van de jonge gezinnen in onze wijk gaan er graag heen. Er zijn nu zo’n 500 leerlingen, inclusief  de dagopvang van Hoera, waardoor de school/opvang ruimte tekort komt. De gemeente Weert maakt bekend dat de aanvraag voor uitbreiding op 16 maart 2023 is ontvangen.

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij een aanvraag om een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het uitbreiden van het schoolgebouw aan de achterzijde op de locatie Middelstestraat 77, 6004BH Weert.
De aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen op 16 maart 2023 en is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000517.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Het is ook mogelijk dat de termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?
U kunt de aanvraag van de vergunning dan alvast bekijken en hierover vragen stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert via gemeente@weert.nl of telefoonnummer 0495-575 000.