WML en Enexis starten januari 2023 met het saneren van de gas- en waterleidingen in de wijk Leuken.
Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen de bewoners een brief waarin e.e.a. uitgelegd wordt.

Momenteel is de planning op te gaan starten aan de Tromplaan nabij nr 86 op 9 januari.

De inschatting is dat de werkzaamheden door de wijk ongeveer 45 weken gaan duren; deze worden straat voor straat uitgevoerd.

De meest actuele situatie is verder via de site van Enexis terug te vinden. De door de wijkraad ontvangen informatie is van 6 januari 2023 Enexis actueel Braakstraat Leuken
De WML heeft ook een site waar zij aangeven waar en wanneer werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Alle werkzaamheden gebeuren zoveel mogelijk in combinatie met Enexis en WML om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

WML en Enexis proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Via deze website, de wijkflits en social media houden wij de bewoners van onze wijk op de hoogte.

Onderstaand het kaartje van Enexis voor de geplande werkzaamheden tot en met november 2023. De planning van WML loopt door t/m december 2023