De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang aan de Beemdenstraat. De gemeente heeft de aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een flat met 17 woningen en bergingen, Beemdenstraat 36A1-A5, 36B1-6B6, 36C1-C6 Weert ontvangen van de projectontwikkelaar.

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij een aanvraag om een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het bouwen van een flat met 17 woningen en bergingen op de locatie Beemdenstraat 36A1,36A2,36A3,36A4,36A5,36B1,36B2,36B3,36B4,36B5,36B6,36C1,36C2,36C3,36C4,36C5 en 36C6 Weert (v). De aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen op 14 juni 2023 en is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001256.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Het is ook mogelijk dat de termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning? U kunt de aanvraag van de vergunning dan alvast bekijken en hierover vragen stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert via gemeente@weert.nl of telefoonnummer 0495-575 000.