In de gemeente Weert wordt jaarlijks 640 kilo huishoudelijk afval ingezameld. Van dat aantal is meer dan 250 kg restafval. Om te zorgen dat het scheiden van dit afval beter gaat, start de gemeente Weert binnenkort met proeftuinen om te bekijken welke oplossing het best is. Drie zaken worden opgepakt; het inzamelen van GFT-afval in de hoogbouw, aanpak van het bijzetten van afval naast containers en het ophalen van grof vuil.

Het grootste deel van al het ingezamelde restafval komt vanuit GFT. Op de plekken in Weert waar men in hoogbouw (bijvoorbeeld appartementencomplexen) leeft, is het gescheiden aanbieden niet mogelijk. Hier gaat bekeken worden of hierin iets mogelijk kan zijn. Een andere proeftuin start op de Serviliusstraat in Weert, de Tromplaan in Weert en de Burgemeester Smeijersweg in Stramproy. Daar gaat bekeken worden hoe het bijzetten van afval bij ondergrondse containers voorkomen kan worden. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden gaat hier een plan van aanpak voor komen. De laatste proeftuin is omtrent grof vuil. Er gaat gekeken worden in de kernen van Tungelroy, Laar en Graswinkel of grof afval ook opgehaald kan worden op een andere manier. Bijvoorbeeld met big bags of bakfietsen.

De gemeenteraad is hierover geïnformeerd en in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht de gemeente Weert de eerste resultaten te kunnen presenteren. Een extra budget voor deze proeftuinen hoeft niet vrij gemaakt te worden.

Bron: RTV Midden-Limburg