Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor het herontwikkelen van een bedrijfslocatie naar 57 appartementen, op de hoek van de Tromplaan met de Nieuwendijk. Daarvan zijn er 26 bestemd voor de sociale huur.
Op de plek van het bedrijfsgebouw zouden volgens de plannen twee appartementengebouwen worden gerealiseerd.


Verdere woningbouwontwikkelingen 
In de wijk Leuken zijn meer ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. De nieuwe woningen aan de Sportstraat zijn opgeleverd. Ook wordt volop gebouwd aan de 15 levenloopbestendige woningen aan de Friezenstraat. Daarnaast ligt er een voorstel om een voormalig bedrijf in zonweringen te ontwikkelen naar woningen. Voor het pand Beemdenstraat 38/hoek Achterstestraat is een vergunning verleend voor transformatie naar 24 sociale huurwoningen. Herontwikkeling van de locatie Beemdenstraat 36 naar woningen is in voorbereiding.

Voor meer informatie zie artikel Weertdegekste