Nog steeds zorgt het parkeergedrag van ouders twee keer per dag voor onveilige situaties in de straten rondom het IKC. De MR heeft in de straten rondom de school/opvang een brief verspreid om omwonenden op te roepen overlast en onveilige situaties te melden bij de gemeente.

Het IKC en de Wijkraad doen er alles aan om de veiligheid in onze wijk te vergroten.

We hebben de medewerking van alle inwoners (en bezoekers) van Leuken nodig om dit te realiseren!

Brief omwonenden IKC over parkeren