Heeft u een halfuurtje tijd om te helpen om kinderen veilig over te laten steken? De verkeersproblematiek rondom IKC Leuken heeft de aandacht van de Wijkraad Leuken, Gemeente Weert, directie van IKC Leuken en de Medezeggenschapsraad. 

Op 9 april heeft hierover een informatieavond plaatsgevonden voor omwonenden en ouders.

Vanuit de gemeente zijn er plannen om twee oversteekplaatsen te realiseren bij de Voorstestraat en Middelstestraat. Daarnaast is er vanuit IKC Leuken een oproep geweest voor verkeerscoaches (hulp bij oversteken) die kinderen assisteren bij het oversteken. Daar is vanaf 13 mei mee gestart.

We willen de verkeerscoaches blijvend inzetten en gaan de aanmelding van vrijwilligers daarom op een andere manier regelen. Via onderstaande link is het mogelijk om u op te geven voor een dagdeel (maandagochtend, maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag etc.). Niet alleen ouders kunnen zich aanmelden, maar bijvoorbeeld ook opa’s, oma’s en buurtbewoners.

We gaan er vanuit dat u elke week of om de week beschikbaar bent. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder vaak u hoeft te assisteren bij het oversteken.

Meld u aan via deze link

Wanneer u zich opgeeft, vragen we ook uw e-mailadres en telefoonnummer zodat we contact met u kunnen opnemen. Per dagdeel maken we een app-groep aan waarin wordt aangegeven wie, wanneer aan de beurt is om te helpen met oversteken.

Als u een keer verhinderd bent, dan kunt u in deze app-groep vervanging vragen.

Hopelijk melden veel mensen zich aan! Het gaat om de veiligheid van onze kinderen.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u per mail contact opnemen via mr.leuken@meerderweert.nl

Vriendelijke groeten,

MR IKC Leuken en Wijkraad Leuken