Rondom het IKC is het iedere werkdag een drukte van jewelste wanneer ouders/verzorgers hun kinderen naar school brengen en ophalen. De Wijkraad, directie en MR van de school en gemeente doen er alles aan om de drukte in goede banen te leiden; de kinderen een veilige omgeving te bieden en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Een van de acties die binnenkort van start gaat is het helpen van de kinderen om op een goede en veilige manier over te steken.

Oproep
Daarom zoeken wij op schooldagen voor ’s ochtends tussen 8.15 en 8.30 uur en ’s middags tussen 14.00 en 14.15 uur oversteekcoaches*. Hoe meer vrijwilligers meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Het is een kleine moeite om een klein halfuurtje de kinderen te begeleiden.

Het betreft het oversteken op twee plaatsen:

  • Frankenstraat/Middelstestraat
  • Jobstraat/Voorstestraat

De bedoeling is dat er op ieder plek twee oversteekcoaches (herkenbaar aan een hesje) worden ingezet. Dus 4 x 2 per dag = 8 oversteekcoaches. Dat zijn er best veel, dus we zoeken zoveel mogelijk vrijwilligers.

Wie doen ermee?
Als eerste zijn de ouders van de kinderen gevraagd om te helpen. Zij kunnen via het ouderportaal intekenen om te ‘brigadieren’.

Het ouderportaal is gekoppeld aan de leerlingen van het IKC. Heb je een binding met een van de leerlingen, dan kun je via de ouders/verzorgers je laten inschrijven en je beschikbaarheid aangeven.

Wanneer je niemand kent, dan graag een berichtje sturen naar info.leuken@meerderweert.nl en je beschikbaarheid (vaste momenten) aangeven.

Belangrijk: Als je je hebt opgegeven en je kunt op het laatste moment niet, is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt.

Dankbaar en zinvol
Deze actie zorgt ook voor binding met elkaar: de oversteekcoaches met elkaar, de kinderen, de ouders/verzorgers en de school. En je bent lekker een halfuurtje gezond en nuttig bezig in de buitenlucht. Geef je op als oversteekcoach!

Samen maken we onze wijk Leuken nog mooier en veiliger!

*uiteraard hoeven er geen oversteekcoaches ingezet te worden tijdens vakanties.