Punt Welzijn is een dienstverlenende welzijnsorganisatie en richt zich op kinderen, jongeren, ouders, senioren, vrijwilligers(organisaties), mantelzorgers, buurtbewoners en nieuwkomers in gemeente Weert. Punt Welzijn stimuleert iedereen om het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

Met zijn allen kunnen we er een prettige samenleving van maken. Punt Welzijn gelooft dat je samen het verschil kan maken. Samen krijg je meer dingen voor elkaar. Samen is betekenis­voller en leuker. Punt Welzijn stimu­leert mensen om in bewe­ging te komen, letter­lijk en figuur­lijk. We werken aan besten­dige verander­ingen voor nu en later.

Kijk regelmatig op de website van Punt Welzijn voor actuele informatie over de vele activiteiten die zij organiseren op het gebied van sport en bewegen, gezond eten, voorkomen van eenzaamheid, mantelzorg, omgaan met dementie, (meedoen in de wijk), nieuwkomers en nog veel meer.