Als jouw naaste ziek wordt en zorg nodig heeft, dan kan dat jullie relatie veranderen. Naast ouder, kind of partner ben je ook opeens zorggever. Maar hoe ga je eigenlijk om met die nieuwe rol? Wat betekent dat voor je relatie? En hoe kun je hiermee omgaan? Hierover biedt Punt Welzijn in samenwerking met mantelzorgondersteuners uit de regio een digitaal drieluik aan.


Misschien help je de ander nu met eten, aankleden en douchen. Terwijl dit vroeger niet hoefde. Of wordt het geheugen van je naaste steeds slechter waardoor jij alle praktische zaken regelt. Je krijgt er andere taken bij. Er ontstaat soms meer een zorgvrager-zorggever relatie dan een ouder-kind of partnerrelatie. Ook zal de chronisch zieke niet meer dezelfde rol kunnen vervullen als voorheen. De dementerende moeder kan niet meer de moederrol handhaven, de man met een CVA kan niet meer de kostwinner in het gezin zijn. Dit heeft praktische en vooral mentale gevolgen: wie doet wat en hoe ga je hiermee om?
De drieluik die Punt Welzijn in samenwerking met mantelzorgsteunpunten uit de regio aanbiedt gaat over deze veranderende relaties en ziet er als volgt uit:

  • In de eerste bijeenkomst wordt er door mantelzorgondersteuner Mark Peters algemene informatie gegeven over veranderende relaties. Er wordt o.a. uitleg gegeven waardoor een relatie verandert en wat je kan doen voor je relatie. Vervolgens deelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal. Er wordt afgesloten met tips hoe om te gaan met een veranderende relatie. Deze bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 19 oktober van 19:00 uur tot 20:00 uur.
  • In de tweede bijeenkomst wordt er door mantelzorgondersteuner Karin Zwart specifiek ingezoomd op de veranderingen binnen de partnerrelatie die mantelzorg met zich mee brengt. In deze bijeenkomst sluit een ervaringsdeskundige aan om zijn/haar verhaal te vertellen. Deze bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 2 november van 19.00 tot 20.00 uur.
  • In de derde bijeenkomst besteedt Natalia Vermeulen, expert in familiezorg van Mantelzorg NL, aandacht aan de veranderende relaties binnen het gezin/familiesysteem. Deze bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 16 november van 19.00 tot 20.00 uur.

De bijeenkomsten zijn voor mantelzorgers en voor professionals maar richten zich tot de mantelzorger. Je kan je voor de afzonderlijke bijeenkomsten aanmelden. Het is niet noodzakelijk om ze allemaal te volgen maar dit kan natuurlijk wel.

Aanmelden kan via de agenda (activiteiten) op www.puntwelzijn.nl, via mantelzorg@puntwelzijn.nl, of door te bellen naar 0495-697900.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Beesel, Synthese (Horst aan de Maas, Venray en Leudal) en Punt Welzijn (Weert en Nederweert).