Heeft u ideeën voor onze mooie wijk?

Mail ze voor 10 april naar de wijkraad

titel

06 april 2022

Vanuit de overheid is een nieuwe werkwijze gestart om inwoners van steden en wijken al in een vroeg stadium te betrekken bij nieuwe initiatieven. Dit is het zgn. participatietraject. In april neemt de wijkraad namens alle inwoners van Leuken, ook in het buitengebied, deel aan twee sessies om uw belangen te behartigen. Wat zijn de kansen en knelpunten op Leuken? 

Oproep
Wijkraad Leuken neemt als belangenvertegenwoordiger deel aan deze sessies maar heeft natuurlijk wel input nodig vanuit de bewoners uit onze wijk, zowel zij die wonen in de wijk als daarbuiten.

Stuur uw ideeën, vragen en suggesties vóór 10 april a.s. via mail naar communicatie@wijkraad-leuken.nl en wij nemen ze mee.

De participatiesessies vindt plaats op 13 en 19 april 2022. 

Natuurlijk houden we u op de hoogte van het verloop van het opstellen van de Omgevingsvisie.

Stappen in participatietraject
De gemeente Weert heeft het participatietraject rond de Omgevingsvisie Weert op 23 februari afgetrapt met een digitale talkshow. Deze is terug te kijken via www.weert.nl/talkshowomgevingsvisie

De volgende fase is dat de gemeente in gesprek gaat met belangengroepen, ketenpartners en maatschappelijke organisaties, zoals Wijkraad Leuken.

Leuken is ingedeeld in twee deelgebieden, t.w. in zowel woongebied als buitengebied. In de eerste participatiesessies krijgen wij een toelichting over het participatietraject en gaan we kijken naar de belangrijkste kansen en knelpunten in het woon- en buitengebied van onze wijk.

 Omgevingsvisie

Informatie over Omgevingsvisie
De Omgevingswet die op korte termijn van kracht wordt, vraagt om een nieuwe manier van werken en geeft meer ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen om Weert in te richten naar de toekomst. 

De wet geeft de gemeente meer ruimte om eigen keuzes te maken op het gebied van inrichting van onze leefomgeving.

Onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Dit is een uitgewerkt kader waaraan initiatieven voor de fysieke ruimte worden getoetst. De Omgevingsvisie stelt doelen over hoe we Weert willen ontwikkelen.

De Omgevingsvisie wordt een uitwerking van de strategische visie: Werken aan Weert 2030 - Verwonder je in de groene thuishaven Weert.

Deze Omgevingsvisie stellen we samen met belangenvertegenwoordigers, zoals u, op. Dat doen we in verschillende participatiesessies. Uiteindelijk stelt het bestuur van de gemeente Weert de Omgevingsvisie vast.

Wilt u meer weten over de omgevingsvisie van Weert, kijk dan even op www.weert.nl/omgevingsvisie

Geef uw mening
Wil jij ook een actieve wijkraad voor Leuken?
Ja, ik wil meehelpen - mail naar info@wijkraad-leuken.nl
Wel belangrijk, maar geen tijd om te helpen
Wijkraad is voor mij niet van belang
Inschrijven wijkflits
Ontvangt u de wijkflits al?
Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt in uw wijk? Schrijf u dan nu in voor de digitale wijkflits:
Privacy Statement
Algemene voorwaarden

©2019 - Wijkraad Leuken