Begin juni hebben vrijwilligers van de stichting Hartsave Leuken gecollecteerd op de Vlaaipunt. We bedanken de bewoners voor hun bijdrage, die voorlopig ca.€150 cash bedraagt. Daarnaast komen er via de QR-code nog bijdragen binnen. Hebt u de collecte gemist, dan kunt u op onze website de QR-code vinden voor uw donatie.

Alle bewoners die het ons zo mogelijk maken om het netwerk operationeel te houden, danken wij van harte. Volgend jaar komen we in een andere deel van de wijk langs de deuren.

Hartsave Leuken is afhankelijk van giften en collecten om ervoor te kunnen zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn opgeleid om te kunnen reanimeren en om de AED’s operationeel te houden.


Nieuwe vrijwilligers Hartsave Leuken

Tijdens en na de RommelRoute hebben zich vrijwilligers aangemeld voor Hartsave Leuken. In een goede samenwerking met de trainer, Ron Haex, IKC Leuken en Joost Slaats hebben we snel een opleiding voor deze mensen kunnen verzorgen.

Afgelopen maandag slaagden 3 nieuwe vrijwilligers voor het diploma Reanimatie en Gebruik van de AED. In het najaar worden weer herhalingslessen verzorgd voor alle vrijwilligers. In het voorjaar van 2025 verzorgen we weer een Basistraining voor nieuwe vrijwilligers.